www.svemar.net

Успешна реализация на проект по процедура "Ново работно място 2015"

Новини

СВЕМАР ООД стартира изпълнението на проект по схема "Ново работно място 2015"

12.08.2016

header2.jpg

 

СВЕМАР ООД стартира реализацията на проект „Създаване на нови работни места в СВЕМАР ООД”, с планирана продължителност от 13 месеца.

Проектът се финансира от Европейския социален фонд посредством схема „Ново работно място 2015”.

Главната цел на проекта е да бъдат разкрити 12 нови устойчиви работни места.

Специфичните цели включват:

Да се осигури заетост на 12 безработни и неактивни лица в условията на утвърждаване и разширяване на пазарните позиции на СВЕМАР ООД;

- Да се даде приоритет на наемането на лица от най-уязвимите групи на пазара на труда;

- Да се осигури материално-техническо обезпечаване на дейността на компанията във връзка с разкриването на новите работни места.

 

Обща стойност на проекта: 124001,44 лева, от които 85 % (105 401,22 лева) - европейско съфинансиране и 15 % (18 600,22 лева) – национално съфинансиране.