www.svemar.net

Успешна реализация на проект по процедура "Ново работно място 2015"

Еко

BREZINA - Тревна смеска за затревяване на крайпътни участъци и наклонени терени

Целта на засаждането на трева край пътищата е да укрепи почвата и да я предпази от влиянието на ерозията и зимата, да предотврати появата на плевели, а също така да спре разпространението на емисията на вредните газове в околността. От естетична гледна точка затревеността предтвалява връзка между пътното платно и зелената околност. Когато затревяваме пространството покрай пътищата трябва да имаме предвид следните няколко фактора:

  - вида на наличната почва и почвено климатичните условия (топлина, влажност)

  - наклон и разположение на терена (липса на слънце, изложен на слънце и т.н.)

  - възможност за използване за земеделски нужди

Разглеждайки всички основни фактори, тревните смески за крайпътни участъци би трябвало да включват такива растителни видове, като:

    - притежават бърза кълняемост и развитие

    - покриват земята с бързо развиващо се коренище

    - оформят дълбока и силна коренова система, която предотвратява ерозията и предпазва по-бавно растящите тревни видове

    - доставят на почвата азот посредством биологична симбиоза

    - устойчиви и адаптирани към условията на растеж в България

    - оформят завършен и естетичн вид на пътните участци и прилежащите пространства.

От гледна точка на базовите условия, SEMENARNA произвежда и предлага два вида семенни смески: BREZINA 1 и BREZINA 2. Смеската BREZINA 2 съдържа освен тревни и семена от полски цветя и детелина.

 

 Галерия