www.svemar.net

Еко

Санитарна сеч

Санитарната сеч или профилактичната сеч се прави с цел инспекция и периодично прочистване на дърветатаsanitarna se4 2.jpg и храсти във сечища, гори и градски условия. Целта е поддържане на здравословното състояние на дърветата и постоянните грижи за растенията, като се премахват заболели дървета, режат се изсъхнали клони или се запечатват хралупи и болестни образования.
Tова е дейност, която се извършва при установяване на заболявания  на дървесните видове и не е възможно лечение. 

Тогава се налага да се отрежат клони или дори цели дървета с цел спиране на болестите.

Често се прилага в горски масиви, паркове и други залесени терени.

Декоративно рязане

    Най-прилаганият вид резитба, доказано необходим за растежа и доброто развитие на дървото.

    В зависимост от вида на дърветата и желаният резултат можем да говорим за:

- Оформяне 
- Разреждане
- За по-добра видимост


Рязане на опасни дървета

    Възможно ли е дърветата да бъдат опасни?

    Дърветата в градски условия "правят" някои пакости, като счупване на клони върху сгради, огради, коли иsanitarna se4 1.jpeg дори пешеходци.

    Ето защо е необходимо да се прави експертна оценка на риска от падане на счупени дървета.

Предпоставки:

-натрупване на сняг;

-силни ветрове;

-изсъхнали клони;