www.svemar.net

Новини

СЕЗОННО НАМАЛЕНИЕ НА НАЛИЧНИ ДЪЖДОВАЛНИ ПОЛИВНИ МАШИНИ!

30.05.2014

СВЕМАР ООД предлага сезонно намаление на налични дъждовални поливни машини:

ОPTIMA 1020 Ф 100 - 410 М - 31800 лв. без ДДС;

OPTIMA 1020 Ф 110 - 340 М - 30 700 лв. без ДДС - БОНУС - ПЪЛЕН ХИДРАВЛИЧЕН КИТ;

OPTIMA 1015 Ф 90 - 340 м - 28 200 лв. без ДДС - бОНУС - ПЪЛЕН ХИДРАВЛИЧЕН КИТ;

SUPER MINI Ф 70 - 200 м - 14 900 лв. без ДДС;

SUPER MINI Ф 63 - 280 м - 14 900 лв. без ДДС;

MICRO Ф 50 - 110 м - 8 700 лв. без ДДС.

Срок на доставка - от 2 до 10 работни дни.