www.svemar.net

Новини

СВЕМАР АГРО ООД предлага съдействие при кандидатстване по мярка

02.09.2014

СВЕМАР АГРО ООД предлага съдействие при кандидатстване по мярка ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ И КОНВЕРСИЯ НА ЛОЗЯ от НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ  НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР НА БЪЛГАРИЯ ЗА  2014 – 2018, а именно:

 

Изграждане на съоръжения за борба с ерозията чрез:
– изграждане на противоерозионна агротехника (оттокозадържащи или оттокоотвеждащи бразди и/или колектори, затревени или не);
– изграждане на подземни колектори за дренаж (отводняване);
– изграждане на шахти и канали за отводняване (изграждане, почистване и оформяне на изкопи за траншеи за дренажните тръби, полагане на дренажни тръби).

 

Изграждане на хидромелиоративни съоръжения – системи за капково напояване и включва разходи за закупуване на помпена станция (генератор, буферен съд, автоматизация), оборудване (тръби, маркучи, скоби, кранове, клапани и др.), работа по инсталиране на системата, материали.

 

Нашият екип може да Ви бъде полезен с :

- Разработване и изпълнение на цялостен проект за напояване, включващ буферни съдове и водоеми, тръбна мрежа, помпени станции и поливна техника;
- Подкрепа при изготвяне на проекти за кандидатстване по мярката;
- Следпродажбен сервиз.

 


За повече информация относно допустимите дейности/разходи и размера на финансовата помощ, моля посетете: http://www.dfz.bg/assets/6408/NAREDBA_2_ot_4042014_g_za_usloviqta_i_reda_za_predostavqne_na_finansova_pomos_po_Nacionalna_programa.pdf