www.svemar.net

Новини

СВЕМАР ООД стартира изпълнението на проект по схема "Ново работно място 2015"

12.08.2016

header2.jpg

 

СВЕМАР ООД стартира реализацията на проект „Създаване на нови работни места в СВЕМАР ООД”, с планирана продължителност от 13 месеца.

Проектът се финансира от Европейския социален фонд посредством схема „Ново работно място 2015”.

Главната цел на проекта е да бъдат разкрити 12 нови устойчиви работни места.

Специфичните цели включват:

Да се осигури заетост на 12 безработни и неактивни лица в условията на утвърждаване и разширяване на пазарните позиции на СВЕМАР ООД;

- Да се даде приоритет на наемането на лица от най-уязвимите групи на пазара на труда;

- Да се осигури материално-техническо обезпечаване на дейността на компанията във връзка с разкриването на новите работни места.

 

Обща стойност на проекта: 124001,44 лева, от които 85 % (105 401,22 лева) - европейско съфинансиране и 15 % (18 600,22 лева) – национално съфинансиране.