www.svemar.net

Агро

Капково напояване

Капковото напоявне е един от най-разпространените способи за агро-напояване.

С помощта на полиетиленови тръби водата се довежда директно до корените на растенията. Използва се най-често за поливане на многогодишни култури, градини или култури с висока рентабилност. На маркучите има отвори – емитери, които са устроени така, че водата от тях да изтича под формата на капки в определено количество за час. Преимущество е икономичното разходване на водата. Недостатъците са свързани с високите изисквания по отношение на качеството на водата.  А според вида на капковият маркуч – едногодишен или такъв които ще се използва за няколко сезона, зависят и първоначалните инвестиционни разходи и разходите по обслужване на системата.

 

Всяка поливна система се състои от :


ВОДОИЗТОЧНИК – река ,язовир, кладенец, напоителен водоем/канал;


ПОМПЕНО ОБОРУДВАНЕ - изборът на помпено оборудване е от първостепенно значение за правилното функциониране на поливната система, за целта могат да се използват както горивни (бензинови, дизелови) така и електрически помпи съобразени с дебита и работното налягане на поливна система;


ФИЛТРИРАЩА СИСТЕМА – съществуват няколко вида филтри (мрежести ,дискови, хидроциклонни, пясъчни и др.) – задължителен елемент;


ЗАХРАНВАЩ ТРЪБОПРОВОД/МАГИСТРАЛА- за целта се използва PE тръба съобразена с нуждите на поливната система;


ВОДОВЗЕМКИ  -използват се няколко вида водовземки - със и без кран като изборът се прави в зависимост от нуждите на полето. Като размери водовземките варират Ф16,Ф17,Ф20,Ф22;


КАПКОВ МАРКУЧ - капковият маркуч се избира спрямо полето и културата която ще се отглежда,дължината на реда, както и възможностите на водоизтояника.


Широко се предлагат два вида капков маркуч :
• плосък (тънкостенен Ф17,Ф22 ) , с дебелина на стените -6,8,10,12,18 mils , и разстояние между капкообразователите от 15,20,30,40,50,60 см. с изтичане на капкообразовател от 1.2 л/ч. и 2 л/ч.
• дебелостенен капков маркуч - използва се за трайни насаждения (лозя,овощни градини,ягоди,билкови насаждения,оранжерии и др.) в зависимост от нуждите маркуча се предлага в два размера Ф16 и Ф20 с разстояние между капкообразователи от 30,33,40,50,60,75,80,100 см. и изтичане от капкообразовател от 2л/ч. и 4 л/ч.

 

Нашият екип от специалисто може да Ви бъде полезен с:

- Разработването на индивидуални проекти за напояване, отговарящи на спецификата на полето и отглежданите култури;

- Разработването на проекти по европейски програми за подпомагане на селското стопанство.