www.svemar.net

За нас

За нас


От създаването през 2003 г., основен предмет на дейност на „СВЕМАР” ООД е дизайн, изграждане и поддържане на зелени площи(паркове и градини), както и търговия със специализирани материали и оборудване. Акцент във фирмената дейност е специализация в областта на водните технологии – проектиране и изграждане на автоматизирани поливни системи, изграждане на водоеми, проектиране и инсталиране на оборудване за водоеми с различно предназначение. През годините фирмата се развива успешно и прогресивно, благодарение на креативен и млад екип от професионалисти, както и на новаторски идеи, виждания и решения. Реагирайки адекватно на пазарните тенденции, бяха идентифицирани и развити приложения на предлаганите дейности и продукти, както в озеленяването и декоративната градина, така и в агросектора, инфраструктурните и екологични проекти.
Към момента екипът ни наброява над 40 човека, представители сме на 8 чуждестранни компании.
От 2009 г. до момента фирмата има открити два магазина MAREA, разположени на територията на хипермаркет „Kaufland” - гр. Горна Оряховица и хипермаркет “Kaufland” - гр.Силистра. Във всеки наш магазин е обособен сектор за продажба на материали и продукти, свързани с изграждането и поддръжката на декоративни и селскостопански градини.
„СВЕМАР” ООД разполага с необходимия материално-технически капацитет за реализиране на мащабни проекти в областта на озеленяването, напояването, селското стопанство и т.н.

Основни дейности на фирмата са:
В сектор ГРАДИНА
• реализиране на благоустройствени и паркоустройствени проекти;
• изработване и изпълнение на проектни решения  за различни по предназначение обекти: частни дворове; околни пространства на административни и обществени сгради; хотелски комплекси; вилни селища; покривни градини;
• проектиране, изпълнение и поддържане на поливни и дренажни системи;
• изграждане на водни обекти (декоративни водоеми – изкуствени езера, реки, водопади; водоеми с индустриално предназначение); проектиране и инсталиране на оборудване за декоративни водни обекти – помпи, филтри;
• поддържане на зелени площи;
• извършване на автоматизиран хидропосев;
• внос на вътрешни и външни растения, интериорни решения;
• търговия с материали и оборудване;

В сектор АГРО
• изграждане на системи за агро-напояване – поливни системи и съоръжения
• изграждане на канали и напоителни водоеми
• изграждане на системи за капково напояване
• изграждане на торохранилища(Торови лагуни)

В сектор ЕКО
• инсталиране на клетъчна система за противоерозионен контрол, с включено озеленяване на укрепените терени;
• извършване на автоматизиран хидропосев;
• управление на водите

За да гарантираме високо качество пред нашите клиенти и отговорност пред служителите и партньорите ни, внедрихме и бяхме сертифицирани в съответствие със стандартите ISO 9001:2008; ISO 14001 и BS OHSAS 18001.