www.svemar.net

Новини

Старт на изпълнението на проект по схема

15.11.2012

От началото на месец Октомври 2012 г. СВЕМАР ООД стартира реализацията на проект по процедура "Безопасен труд" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Продължителността на проектните дейности ще бъде в рамките на 12 месеца и те ще включват:

- провеждане на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност във фирмата;

- доставка на лични предпазни средства и работно облекло;

- обучение на служителите на фирмата.

Организацията разполага със собствен екип от експерти, които ще поемат управлението на проекта и ще постигнат заложените цели, които включват:

- създаване на условия за подобряване на качеството на живот на заетите лица в предприятието посредством осигуряване на лична защита и необходим комфорт на работа, което ще даде пряко отражение върху положителната мотивация на персонала към полагане на качествен и високо продуктивен труд.