www.svemar.net

Новини

Проведено обучение на служителите на СВЕМАР ООД

30.08.2013

В рамките на реализацията на проект по схема "Безопасен труд" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", договор № ESF-2302-03-02012, в периода 15-31 Юли 2013 година, се проведе обучение на служителите и работниците на фирмата на тема „Безопасна работа с новопридобито оборудване на фирмата и специфики на отделните хоризонтални принципи” в рамките на общо 61 учебни часа. Обучението беше проведено от НЦПО в системата на БТПП – клон Варненска Търговско-индустриална Камара.

С това обучение приключват дейностите по изпълнението на проекта, които включваха доставка на работно облекло и специфични лични предпазни средства, провеждане на Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в предприятието и изработване на информационна табела и стикери.