www.svemar.net

Новини

СВЕМАР ООД успешно приключи реализацията на проект по схема "Безопасен труд"

30.09.2013

В периода Септември 2012 - Септември 2013 г. СВЕМАР ООД успешно реализира проект по схема "Безопасен труд" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", договор № ESF-2302-03-02012.

Резултатите от проекта са следните:

- проведен анализ на състоянието и проектиране на трудовата дейност във фирмата;

- доставка на специфично работно облекло и лични предпазни средства;

- изработка на информационна табела и стикери;

- проведено обучение на служителите на фирмата за безопасна работа с нововъведено оборудване и специфики на отделните хоризонтални принципи;

- реализирана пресконференция с партньори и заинтересовани страни.