www.svemar.net

Новини

СВЕМАР АГРО ООД започна изпълнение на проект по мярка "Преструктуриране и конверсия на винени лозя"

16.03.2015

СВЕМАР АГРО ООД започна изпълнението на проект по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя", от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарски сектор 2014-2018. Проектът включва доставка и изграждане на система за капково напояване, захранващи тръбопроводи, филтърни системи - за площ от 360 дка в Област Варна.