www.svemar.net

Новини

Успешна реализация на проект по процедура "Ново работно място 2015"

04.12.2017

header2.jpg

 

В периода Август 2016 г. – Декември 2017 г. фирма „СВЕМАР” ООД успешно изпълни проект с наименование „Създаване на нови работни места в „СВЕМАР” ООД”, реализиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. 

Проектът се финансира от Европейския социален фонд посредством схема „Ново работно място 2015”.

Дейностите бяха насочени към създаването на устойчива заетост на 12 безработни и неактивни лица за период от 12 месеца, с ангажимент за запазване на допълнителна заетост от минимум 12 месеца на 50 % от новосъздадените работни места.

Постигнати резултати от изпълнението на проекта:

-          Осигурена заетост на 12 безработни и неактивни лица;

-          Даден приоритет на наемането на лица от най-уязвимите групи на пазара на труда;

-          Осигурено материално-техническото обезпечаване на дейността на компанията във връзка с разкритите нови работни места.

 

Обща стойност на проекта: 124001,44 лева, от които 85 % (105401,22 лева) европейско съфинансиране и 15 % (18600,22 лева) – национално съфинансиране.