www.svemar.net

Новини

СВЕМАР ООД извършва дейностите по озеленяване и изграждане на автоматизирана поливна система на най-мащабния инвестиционен проект за 2012 година - Санитарно-оздравителен комплекс „Камчия”

19.02.2013

СВЕМАР ООД извършва дейностите по озеленяване и изграждане на автоматизирана поливна система на най-мащабния инвестиционен проект за 2012 година - Санитарно-оздравителен комплекс „Камчия”. Комплексът получи наградата за най-мащабен инвестиционен проект с уникална концепция в сферата на културата, образованието, здравеопазването и спорта.

Санитарно-оздравителния комплекс е разположен на площ от 300 дка в месността "Лонгоза" край устието на р. "Камчия". Комплексът включва два детски лагера, училищен комплекс, лечебен център, вилно селище, хотели. Амфитеатри, спортни зали и спортни комплекси допълват мега проекта. Вложените инвестиции до момента са 120 млн. евро.