www.svemar.net

Градина

Автоматизирани поливни системи – проектиране и изграждане

Управлението на водата е най - важния аспект при поддържането на градината. Наличието на добра и напълно функционална sprinkler.jpgполивна система не само запазва вашата инвестиция в градината, но спестява вода и човешки ресурси. Предлаганите от „СВЕМАР” ООД поливни системи TORO са първокласни, дават възможност за пълна автоматизация на процеса и напълно изместват поливането от съзнанието на човека. Нашите специалисти са сертифицирани от TORO за проектирането, изграждането, гаранционно и следгаранционно поддържане на вашата поливна система. Ние ще диагностираме и ремонтираме вашата поливна система бързо и ефективно, ако това е необходимо. СВЕМАР ООД е директен вносител на всички части и аксесоари на The Toro Company.

Основната цел при инсталирането на поливна система е да се компенсира изпарената от почвата и отделена чрез листната маса вода, както и водата загубена при оттичане и други подобни явления. Тази компенсация е абсолютно наложителна за поддръжката на водното равновесие осигуряващо живота на растенията, защото именно от почвата те извличат хранителни елементи.

Най-ефективното изкуствено напояване е това, което имитира, в рамките на възможното, нужната и благодатна природна проява – дъжда. Това важи за всякакъв вид зелени площи, от публичният парк до спортните игрища, от зелените ъгълчета в офиса до личната градина в двора ви.

Най-изтънчената технология прилагана при развитието на професионалните системи за напояване, е приложима и при по- polivni_sistemi.jpgмалките градини. Единствено посредством професионалните системи за напояване може да се изградят условия близки до идеалните и да се гарантира възможно най- дълъг живот на растенията Ръчният начин на напояване, колкото и сръчно и опитно да се извършва, никога не може да достигне до необходимото равномерно разпределение на водата, както при напояването подсигурено от автоматизираните системи, които никога не оставят прекалено сухи или прекалено влажни зони.

Напояването, за да бъде наистина ефективно, трябва да гарантира:

    Необходимото количество вода според вида на растенията

    Възможност за напояване през нощните часове, за да бъде предотвратен или намален термичният шок на който се полагат растенията

    Отстраняване на излишният разход на вода и електричество благодарение на подходящо разпределение на водоразпръскването и автоматично спиране на системата в случай на валеж.

    Икономия на време и работна ръка и в същото време подсигуряване на постоянна и уравновесена грижа за растенията.

    Максимална гъвкавост на системата за да бъде посрещната всякаква ситуация, най- вече при сухо и горещо лято.

    Перфектно използуване на зелените площи, без стърчащи въртящи се разпръсквачи, метален шум и неустойчиви маркучи пукащи се тук и там.

Добрият проект трябва да предвиди поставянето на разпръсквачите по начин, който да позволи равномерно напояване. Друга черта при проектирането е разделянето на системата на еднородни зони. Това зониране се налага не само за да се подсигурят необходимите характеристики на водата(дебит и налягане) за коректно функциониране на разпръсквачите, но и заради различните нужди от време и количество вода необходими на различните видове растения(морави, алеи, храсти и т.н.). Дори различното слънчево изложение принуждава разделянето на зони на системата.

Добрият проект и равномерната дистрибуция сами по себе си не са достатъчни за да гарантират ниския разход на вода и polivni_sistemi1.jpgдоброто здраве на растенията. Който се занимава с поддържането на системата, независимо дали на дворната градина или на голф игрището, трябва да умее да я използва по ефикасен начин, доставяйки само необходимата вода и избягвайки излишните разходи в терена.

Добре поддържаните зелени площи са гордост и радост за града: те допринасят за създаването на спокойна, приятна и отпускаща среда. Поради тази причина The Toro Company предлага напоителни системи които не оставят видими препятствия по терена, защото са напълно скрити под повърхността на почвата, работят нощем и са изключително тихи, позволявайки по този начин максимална експлоатация на терена през деня. Към тези предимства триябва да прибавим и ниските разходи по поддръжката на системата защото е напълно автоматизирана, и спестяването на водни ресурси.

С оглед на пестенето на водни ресурси е създадена системата Motorola за централизиран радио-контрол на всички напоителни системи в даден град.
Става въпрос за безспорно модернизирана система чиято сигурност е гарантирантирана от една от големите фирми на световно равнище. Поддържането на системата е изключително просто, параметрите за ежедневно напояване следват климатичните промени, избягвайки по този начин излишен воден разход поради невъзможността да бъдат променени на време параметрите на всичките системи пръснати из града.

Освен това системата е в състояние да отбелязва аномалии във функционирането и да сигнализира необходимостта от техническа намеса.
Предложени са и други специфични разрешения с оглед експлоатацията на ситемата за напояване на площи за обществено ползване: от защита от вандализъм предотвратяваща кражбата на разпръсквачитете до кутии за инспекция с винтове затрудняващи отвиването и разбиването.