www.svemar.net

Градина

Покривни градини

Акцентът върху подорбяване качеството на живот в градската среда прави съществуването на зелените покриви по-актуално отвсякога.

В много страни по света затревените покриви са съществена част от архителтурата, докато в нашата страна покривнотоroof_garden_01.jpg озеленяване се възприема по-скоро като недостижим лукс, отколкото като необходимост.

Ефектът, който може да бъде постигнат чрез озелененият покрив е многостранен.

От една страна, зелените покриви имат чисто декоративно значение, с което обогатяват архитектурния облик на сградите през отделните сезони на годината.

От друга страна – намаляват значително запрашеността и концентрацията на вредни газове във въздуха, йонизират го и увеличават съдържанието на кислород в него.

От екологична гледна точка покривните градини водят до значително подобряване на микроклимата в градовете. Друго предимство на зелените покриви е абсорбирането и оползотворяването на дъждовната вода.

Озелененият покрив задържа до 70% от дъждовната вода, вследствие на което се повишава изпарението от листната маса, което пък води до повишаване влажността и намаляване на температурата на въздуха.

От техническа гледна точка покривната градина повишава топлоизолацията на сградата, защитава покрива от UV лъчи.roof_garden11.jpeg

Къде може да се изгради покривна градина? Ако това е съобразено с архитектурните и технически изисквания, покривната градина може да се изгради на всеки плосък покрив.

Характер на покривна градина има и озеленената площ върху подземни паркинги и гаражи. В основата на добре функциониращия зелен покрив е проектирането и изпълнението на хидроизолационните и дренажни пластове. EPDM геомембраната, която Свемар ООД предлага при изграждане на покривни градини, гарантира 100% хидроизолация на покривната конструкция.

Според товароносимостта на покрива и дълбочината на кореновата система на растителността, съществуват три системи покривни градини: ПЛИТКА СИСТЕМА; СРЕДНО-ДЪЛБОКА СИСТЕМА; ДЪЛБОКА СИСТЕМА.

 

roof_garden7.jpegroof_garden4.jpgroof_garden8.jpeg