www.svemar.net

Градина

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ - проектиране и изграждане

Озеленяването не трябва да се свързва само с процеса на затревяване или засаждане на храсти и цветя. Озеленяването е многофазен процес, започващ с оформянето на идейния проект, визиращ и предназначението на озелененото пространство, което от своя страна определя и видовете растителни групи, които ще бъдат използвани. Освен това едно такова ново пространство трябва да бъде съобразено с околния ландшафт.

 

Последващ етап е самото изграждане – за да се гарантира изпълнението на заложената цел – качествено озеленяване – от съществено значение са качеството на изпълнението (квалифицирани специалисти) и качествените материали. Нашата фирма разполага и с двете. В екипа ни сме включили специалисти, които допринасят не само със знания, но и с опит. А благодарение на нашите партньори – SEMENARNA Ljubljana – Словения, Feldsaaten Freudenberger – Германия, Vannucci Piante – Италия, осигуряваме за нашите клиенти качествени тревни смески, семена и растения.

В своят дейност "СВЕМАР" ООД се стреми да отговори на пазарните тенденции и да реализира адекватна политика на предлагане.

Основни дейности на фирмата, в тази посока са:

- Изработване и изпълнение на проектни решения за различни по предназначение обекти: частни дворове; околни пространства на административни и обществени сгради; хотелски комплекси; вилни селища; покривни градини;
- Изграждане на алеи, веранди и облицовки с декоративни екстериорни настилки от естествени и композитни материали;
- Изграждане на скални кътове и алпинеуми;
- Реализиране на благоустройствени и паркоустройствени проекти.