www.svemar.net

Градина

Бели самозалепващи листове срещу вредители - БИО ПЛАНТЕЛА

Белите самозалепващи листове на БИО ПЛАНТЕЛА предотвратяват достъпа на вредители по растенията в овощни градини. Продуктът е класифициран като неопасен. Използва се за улавяне на плодови листни оси, по сливови и ябълкови дървета, както и за механичен контрол на вредителите и оценяване на популациите им по тези дървета. 


 

Предимства: 
• контрол на плодови листни оси
• без изчакване
• ентомологично лепило
• лесен за използване
• добавена връв за закачване


Употреба: 
Използват се за улавяне на плодови листни оси, по сливови и ябълкови дървета, както и за механичен контрол на вредителите и оценяване на популациите им по тези дървета. Прилагат се 20-24 малки или 10-12 големи листа на 100 м2 площ овощна градина за намаляване на броя на вредителите или 10-12 големи листи на 100 м2 за оценка на популацията на вредители по сливови и ябълкови дървета. Листите се окачват да висят близо до клоните като се внимава да не полепнат клони и листа. Когато повърхността се покрие с паразити, да се смени с нов лист. Има връв за закачване.


Съхранение: 
Да се съхранява на сухо място, недостъпно до деца, далеч от храни и напитки, при температура до 35 °C.


Първа помощ: 
Няма опасност при вдишване. При контакт с кожата не придизвиква алергични реакции. 
Попаднало лепило по кожата се отстранява с ядливи масла. Няма риск при поглъщане.


Инструкции за действие при изхвърляне в околната среда: 
Листите и придружаващите ги опаковки да се изхвърлят като битов отпадък. 

 

За информация и онлайн поръчки: www.marea-shop.net