www.svemar.net

Еко

Контрол на праха - оросяване

Системите за контрол на праха, чрез оросители се използват главно в хвостохранилища, каменни и пясъчни кариери, мини, складови площи, циментови заводи, бетонови възли, съоръжения за рециклиране, съоръжения за събиране на отпадъчни хартии, строителни площадки, строителни площи, товарни площадки и др.

Чрез специализираните оросители се защитава оборудването и машините, работещи в прашна среда срещу прах. Те защитават персонала, повишавайки безопасността на работното място. 

Това, което отличава оросителите за контрол на праха от обикновените разпръсквачите са работната траектория (43о), специализираното покритие и материалите, от които са изработени, позволявайки им да работят и в най-тежките условия.

 

 Галерия

Оросители
Оросяване СВЕМАР
Контрол на праха
Контрол на праха
Контрол на праха