www.svemar.net

Еко

Хидропосев

hidroposev_2.jpg

 ro_flag.jpg  Hidroînsămânțare  - RO

Хидропосевът се превръща в популярно средство за засаждане на трева, поради неговата относителна лекота на използване и ефективност. Това е процес, при който семената, водата, торта и  влакнестия мулч са смесени заедно в резервоар и се разнасят върху терена чрез впръскване с  маркуч. Вече мокрият влакнест мулч ще помогне за създаване на  връзка с почвата и предоставя на семената влага, защита от слънце, вятър и ерозия. Когато семената започнат да покълват, влакнестият мулч започва бавно да се разлага и така се добавят хранителни вещества в почвата.
Използването на метода е сигурно средство за доброто разпределение на семената и гарантиране на тяхното покълване, както и за перфектното моделиране на терена. Хидропосевът е един от малкото естествени методи за борба с ерозионните процеси на наклонени терени. Тази технология осигурява бързина и безпроблемно достигане на разнообразни повърхности.
Хидропосевът предлага много предимства в сравнение с традиционния процес на засяването на сухи семена. Методът насърчава подпомага бързата кълняемост и инхибира ерозия на почвата. Също така е много икономична  и  ефективна алтернатива на тревния чим и предлага значително намаляване на разходите - икономия на средства, време и човешки труд. Имайки предвид това, хидропосевът предлага висока гъвкавост и голям обхват на действие. Методът може да бъде прилаган за неравни, скатни терени, до които достъпът е труден или невъзможен, рекултивация на замърсени терени, терени с относително голяма площ,  ветропаркове и терени с фотоволтаични системи.

hidroposev_1.jpg   hidroposev_7.jpeg   hidroposev_6.jpeg


Резултатите са бързи, растежът на тревата стартира след около седмица и косенето може да се извърши след 3-4 седмици от засяване на семето. Влакнестият мулч ускорява процеса на отглеждане, като запазва влагата около семената и по този начин се увеличава процента на кълняемост.

 

 Видео клипове