www.svemar.net

Агро

ФИНАНСИРАНЕ

За земеделските производители, чиито избор са продуктите ни от сектора предлагаме:


ЛИЗИНГ logo.jpg


Осигуряване на съдействие при договаряне на лизингови условия с финансиращите институции и подкрепа при подготовката на необходимата документация.
За улеснение на своите клиенти „СВЕМАР” ООД  договори със Сожелиз България ЕООД(лизингово дружество собственост на Сосиете Женерал Експресбанк и част от Société Générale Group) специални условия за финансиране на лизинг на  Тръбно-ролкови самонавивни поливни машини тип „МАКАРА”.
 
ФИНАНСИРАНЕ ПОСРЕДСТВОМ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013 Г.


Осигуряване на пълно съдействие при подготовка на проекти и финансиране за тях. Разполагаме със собствен консултантски екип и поддържаме активни контакти с водещи консултантски компании и финансиращи институции.


Предлагаме цялостно обслужване по отношение на реализацията на вашата инвестиционна идея.

 

За допълнителна информация и запитвания моля, свържете се с нас на посочените координати:

моб. +359 885 938 628 или e-mail: office@svemar.net.