www.svemar.net

Агро

Изграждане на система за капково напояване

16f79767a132fcdbc58b247ab181d4b4_XL.jpg Капковото напояване се счита за един от популярните методите за напояване сред малките земеделски стопанства. Системата за капково напояване се полага по протежение на засятата култура, цветя или овошки. Непрекъснатото подаване на точното количество вода под формата на капки достига до корените на растенията и се концентрира там, преди да се изпари в атмосферата или да се губи в почвата около посевите. Така чрез системата за капково напояване се доставя вода директно до най-наситената с корени зона, именно там, където водата е най-нужна. Благодарение на това се постигат по-добри резултати чрез ниска енергоемкост и ефективно управление на напояването, както и дълготрайно експлоатиране на насаждението и системата.

 

Поливната система  - тип капково напояване е предназначена да изпълнява функциите си при оптимално поливане посредством капкообразуватели с цел осигуряване ефективна поливка за съответните видове по време на топлите месеци на годината.

 

Изграждането на системата за капково напояване включва следните основни елемента:

- Доставка и монтаж на помпен агрегат – дизелов, електричеки и др.

- Доставка и монтаж на филтърен блок – задължителен елемент към поливните системи за капково напояване;

- Доставка и полагане на основен и второстепенен тръбопровод – ПЕ тръби или гъвкави маркучи тип LAY FLAT;

- Доставка и полагане на възли за управление – ръчни спирателни кранове или електромагнитни клапани за автоматизиране на процеса на управление на системата;

- Доставка и монтаж на поливни крила (капков маркуч), с вградени или външни капкообразуватели, които осъществяват същинското поливане.

 

117ca0e50dd262b0c04eec37e53cf444.jpgКапковите маркучи се разделят на едносезонни (тенкостенни) и многосезонни (дебелостенни). Кои да изберете зависи основно от вида на културата, която искате да напоявате с капкова система. Едносезонните се използват за поливане на едносезонни култури – зеленчуци, билки и др., докато многосезонните са подходящи за поливане на трайни насаждения - овощни дръвчета, лозя и др.

 

Ние сме наясно колко труд и отдаденост изисква едно земеделско стопанство. Екипът ни е готов да ви консултира при избора най-ефективния метод за напояване, а нашите проектанти и монтажисти ще се погрижат да подберат и монтират всички необходими компоненти, за да разполагате с поливна система, която безотказно ще ви служи за дълъг период от време.