www.svemar.net

Агро

Напояване на картофи

Картофите са клубеноплодни  култури и са по-чувствителни към влажността на почвата в сравнение с други по-дълбоко вкореняващите се зърнени и фуражни култури. Намаляването на почвената влага, в зависимост от етапа на растежа на културите, може да намали добивите или  да влоши  качествата им. Оптималното количество вода  зависи от няколко фактора:  характеристиките на сорта,  влагозадържащата способност на почвата, климатичните условия и дали клубените се отглеждат за "семена" или за "потребление" .
Водата е жизненоважен компонент за производството на картофи. Напояването по време на вегетация намалява опасността от заболявания и увеличава броя и масата на клубените,  като им позволява  да растат, докато достигнат оптимално ниво и количество  в края на сезона.
Водата трябва да се прилага в точното количество, в точното време, с цел постигане на оптимален  резултат. Има определени етапи на растежа, при които управлението на водите е от съществено значение:

1. Поникване. Избягвайте поливане на културата, но ако почвата е суха преди засаждане, напояването е препоръчително.

2. Формиране на клубени. За да се стимулира оформяне на клубените е важно да не се позволи на температурaтa на почвата да се покачват много над 25 ° C. Водата за напояване на този етап цели да поддържа температурата на почвата ниска.

popatoes-irrigation6.JPG3. „Наливане” на клубените. Намаляване на  влагата в този етап ще намали доходността, признаци за това са  потъмняване на цвета или увяхване на растенията.

4. Преди прибиране на реколтата. Напояването на този етап има за цел да подготви почвата за прибиране на реколтата и да облекчи работата на специализиратана техника.
Няма универсална поливна система, която да се прилага за всички фермери, това налага изготвянето на индивидулани проекти.
Има няколко етапа при разработването и инсталирането на напоителна система.
• Определяне на водоизточника
Повечето водоизточници са подходящи за напояване на картофи, но липсата на пясък и други частици е от решаващо значение за напояване чрез дъждуване, за да се избегнат запушвания и необходимостта от скъпо струваща филтрация.

•Определяне на обема на изискваната вода
Честотата на поливане трябва да бъде предвидено и заложено в проекта за напояване. Поливната доза зависи от дефицита на почвена влажност и сорта на картофите. За получаването на високи добиви ранните сортове картофи се нуждаят през вегетационния период от 412 мм вода, а късните - от 450 до 480 мм. Най-голямо значение за развитието на картофите има влагата от поникването до узряването на ранните сортове. През този период трябва да се осигуряват 270-320 мм вода, а за късните - 330-380. Най-голяма нужда от вода (около 100-140 м3/дка) ранните сортове имат през юни и юли, а късните - през юли и по-малко през юни. За късните сортове през август са необходими около 100 мм вода.

• Планиране на напоителната схема – помпен възел и тръбна мрежа
За да се планират най-ефективните системи трябва да се вземат предвид  типа почва, наклони, дължината на редовете, вида на захранването на помпента станция, нейният дебит и налягане.

• Избор на съоръжения за прилагане на поливната доза.potatoes_irrigation5.jpg
При избора на различните съоръжения за напояване, основни фактори са:
• енергоемконстта на съоръженията
• човешкия фактор/труд
• управление на напояването – определяне на разстоянието между напоителните ивици, използването на нощно време за напояване
• съпоставяне на капиталовите разходи спрямо прогнозната стойност на реколтата;
Предпочитан метод за напояване е дъждуването.

Използваните системи са  пивотни системи, тръбно-ролкови поливни машини тип „ Макариа” и стационарни поливнии системи.  Дъждуването е значително по-ефективно от гравитачното напояване, освен това могат да прилагат ефективно някои пестициди и торове. Дъждовалните инсталации  могат лесно да се адаптират към неравен терен.


Нашият екип от специалисти може Ви бъде полезен с:
 
- Консултация при избора на подходящото съоръжение, съобразно спецификата на полето и отглежданите култури;
- Разработване и изпълнение на цялостен проект за напояване, включващ тръбна мрежа, помпени станции и поливна техника;
- Разработването на проекти по европейски програми за подпомагане  на селското стопанство;
- Договаряне на лизингови условия с финансиращи институции и подкрепа при подготовка на необходимата документация;
- Следпродажбен сервиз.

 Галерия

Напояване на картофи СВЕМАР ООД
Напояване на картофи СВЕМАР ООД 2
Напояване на картофи СВЕМАР ООД 3