www.svemar.net

Агро

Напояване на царевица

Царевицата, въпреки своята биологична пластичност към условията на средата, реагира силно на напояване, като може да увеличава добива си до 400%. Културата е особено чувствителна към дефицита на влага през периода на изметляване и потъмняване на свилата, оплождане и начало на млечна зрелост. Водният стрес във фаза листообразуване може да доведе до намаляване на листната повърхност, а ако недостигът на лесно достъпна вода съвпадне с изметляването и формирането на кочана, възможно е изобщо да не се появи свила.

Напояването през вегетацията на царевицата е най-ефективното мероприятие за повишаване на добивите, въпреки че царевицата използува водата твърде икономично.

Денонощното водопотребление на царевицата на декар не е еднакво по фази на развитие. До поникването  то е приблизително 1 m3 вода, от поникване до 9-ти - 10-ти лист - 2 m3, от 9-ти - 10-и лист до изметляване – 2.6 до 4.4 m3, от изметляване до цъфтеж – 3.5 до 5.5 m3, цъфтеж до млечна зрялост – 5.5 до 6.0 m3 от млечна до восъчна зрялост – 3.8 до 4.4 m3, от восъчна до пълна зрялост – 1.5 до 2.3 m3.

  Това водопотребление не може да се  задоволи от валежите при нашите климатични условия. Валежите осигуряват около 50-60 % и по-малко от необходимата вода за растенията. Това налага поливането да започне преди изметляването като се поддържа почвена влажност 70-75 % ППВ. През периода изметляване - цъфтеж трябва да се поддържа почвена влажност  80-85 % ППВ, след което тя трябва да е в границите на 70-75 % ППВ в почвения слой до 50 cm. Броят и времето за извършване на поливките се определя от водопотреблението на царевцата и валежите. В нормални по отношение на валежите години за поддържането на посочената влажност в почвата се постига с 3-4 поливки, а в сухи - с 4-5 поливки.

    Размерът на напоителната норма в зависимост от годината и използваните хибриди варира от 180 до 500 m3, а поливната норма от 60 до 80 m3  на декар.

 

generator-on-linear-move.jpg

Един от най-ефективните методи за напояване е чрез дъждуване.
Дъждуването като метод на напояване представлява разпръскване на напоителната вода във въздуха под напор с помощта на специални поливни инсталации. Основните предимства са точното дозиране на поливната норма, относително високата равномерност на поливката и възможност за автоматизация на  процеса.На Вашето внимание представяме трите основни типа дъждовални инсталации предлагани от нас:
Тръбно-ролкови самонавивни машини


Френските тръбно-ролкови самонавивни поливни машини тип „МАКАРА”, са подходящи за всички терени, всички култури и всички размери стопанства. Висококачествената конструкция, съчетана с възможностите за компютърно управление и разпределение на водата осигурява икономически и екологични ползи.
1020 sur champ 1b.jpg

Предлагаме изчерпателна гама от 90 модела тръбно-ролкови самонавивни машини:
- от ф44 до ф135;
- от 110 м до 750 м дължина;
- електронно или хидравлично управление;
- турбинно или бутално задвижване;
- автономно захранване, чрез слънчеви панели.
- цени от 10 000 лв. до 120 000 лв.Пивоти - кръгови и линейни (дъждовални инсталации)

vue generale pivot 20.jpgДъждуването чрез използването на дъждовални инсталации (ПИВОТИ) осигурява голяма работна ширина и поради тази причина е един от най-предпочитаните начини за напояване в индустриалното селско стопанство.
Френските пивотни системи на IRRIFRANCE дават възможност за регулиране на поливната норма, равномерно напояване на цялата площ – оптимално разпределение на водата в почвата – хоризонтално и вертикално, регулиране и повишаване на въздушната влажност. Тези им характеристики позволяват да отговорят на изискванията на различни по вид и размери проекти. Пивотните системи са подходящи за интензивно отглеждане на различни култури.
Този тип системи предлагат спестяване на разходите за труд, вода и енергия, а в същото време тяхната работа води до подобряване на качеството и количеството на добива.

 

 

Стационарни поливни системи

Този тип системи гарантират 100% покририе на поливната площ, без значение от нейната форма. Стационарните поливни системи работят автоматизирано на сектори, чрез мрежа от тръби и пулсиращи разпръсквачи, които се инсталират в началото и се прибират обратно в края на поливния сезон.
Нашият екип от специалисти може Ви бъде полезен с:
 
- Консултация при избора на подходящото съоръжение, съобразно спецификата на полето и отглежданите култури;
- Разработване и изпълнение на цялостен проект за напояване, включващ тръбна мрежа, помпени станции и поливна техника;
- Разработването на проекти по европейски програми за подпомагане  на селското стопанство;
- Договаряне на лизингови условия с финансиращи институции и подкрепа при подготовка на необходимата документация;
- Следпродажбен сервиз.

 Галерия

Напояване на царевица СВЕМАР ООД 1
Напояване на царевица СВЕМАР ООД 2
Напояване на царевица СВЕМАР ООД 3