www.svemar.net

Агро

Торохранилища (торови лагуни)

Един от най-успешните начини за изграждане на торови лагуни е чрез EPDM геомембраните на  Firestone BP, тъй като мембраната предлага много предимства при това приложение:
• Извънреднa трайност: много висока устойчивост на атмосферни влияния (особено ултравиолетовите лъчи и озон);
• Добра химическа устойчивост: многобройни тестове, проведени в лаборатории, както и резултатите от повече от 15 години опит в тази област, показват, че Firestone EPDM геомембраната се противопоставя много добре на химическите атаки от животинските изпражнения;
• Добра устойчивост продупчване: намаляване на рисковете от разливи;
• Предлага се в големи панели (до 930метра ?) - по-малко шевове и намаляване на рисковете от грешки по време на инсталацията на място > намаляване на риска от изтичане на съхраняваните продукти;
• Лесен ремонт: когато проблема бъде открит, той може да се поправи лесно, дори ако геомембрана е била използвана в продължение на няколко години;
• Отлична устойчивост на температурни промени: разширяване и свиване- явления причинени от температурните разлики , въздействието на отпадъчните води, процесите на ферментация или климатичните условия не се отразяват на хидроизолационните качества на EPDM геомембрана;
• голяма гъвкавост и еластичност: лесна инсталация и адаптиране към неравностите на терена.
      Съществуват няколко вида отпадни води в рамките на селскостопанския бизнес:
• Бяла вода: промивните води от доенето на животни, съдържащи препарати, дезинфектанти и остатъчни количества мляко;
• Зелената вода: промивните води от отводнителните канали и зоните за депониране;
• Сиви води: битови води;
• Разтвори: урина, изпражнения;
• Кафеви вода: замърсената вода от миенето на открити площи;
• дъждовна вода: (повече или по-малко замърсени).
    Разтвор е термин за комплекса от животински отпадъци (фекалии и урина), които са повече или по-малко разреден с дъждовна и промивна вода , в които може да се има наличие на животнска четина и хранителни отпадъци. Произвежда се главно от прираста на свине, едър рогат добитък и домашни птици, които използват малко или липса на постеля за евакуация на отпадъците. Тези разтвори могат да бъдат използвани като органични торове.
    Разтвора сам по себе си не е замърсител, тъй като нитратите, които съдържа може да се абсорбират бързо от растителността. Разпространението на азота в течна форма допринася за кръговрата на веществата - азота е от съществено значение за растежа на растенията.
     Замърсяване може да се получи при силен разлив на течен тор или силен дъжд, който намалява времето за усвояване на нитратите от растенията,  но по голямата опасност е този поток от вода  да отмие нитрати в подпочвените води и / или водни течения и по този начин да се получи замърсяване на водоизточници използвани за питейни нужди.
    За да се избегне този вид замърсяване, могат да бъдат взети следните мерки:
• съхранение в лагуна с достатъчен капацитет за съхранение на цялата каша, произведена до края на дъждовния сезон;
• са достатъчно големи зони на които могат да се усвоят отпадъците;
• да се съобразим със строгите изисквания на растенията от азот.
    По време на планиране на работата по изграждането на торова лагуна, трябва да се вземат под внимание следните съображения:
• характеристика на отпадните води;
• нива на разтвора: вариациите в нивото на запълване може да доведе до промени в тежестта и напрежението;
• химичната токсичност на съхраняваните отпадни води;
• количество на съхраняваните отпадъчни води (според броя на животните);
• влияние на околната среда;
• природата на почвата и нейната стабилност;
• топология;
• дълбочина на подпочвени води;
• възможност за използване на торта в района;
• предназначение на стопанството;
• близост на други обекти.
      Нормално използване на лагуните включва пълнене, разбъркване, изпомпване на отпадните води и почистване на езерото. За това е необходимо да се изгради подходяща инфраструктура за да могат тези дейности да бъдат нормално извършвани.
     За изграждането на лагуна за животински тор, Firestone препоръчва използването на EPDM геомембрана, чиито параметри са както следва:
• Дебелина: 1.5 mm
• Цвят: черен
• сила на опън (ISO R 527),: 9 N / mm ?
• Пропускливост на вода, (NF EN 14150): < 4x10-6 м ? / m? / ден
• Дълготрайност, (EN 12224): 25 години
• Пропускливост на метан (газ), (ASTM D1434): 2.225.10-3 m? / m? / ден
• Устойчивост на ултравиолетови лъчи, (NF EN ISO 12226), 4000 ч.
• Устойчивост на пробиване, (EN ISO 12236),: 0,7 кН

 Галерия