www.svemar.net

Еко

Консумативи за хидропосев

 

Хидропосевът е процес, при който семената, водата, лепилото, торовете и  влакнестият мулч са смесени заедно в резервоар и се разнасят върху терена чрез впръскване с  маркуч. Вече мокрият влакнест мулч ще помогне за създаване на  връзка с почвата и предоставя на семената влага, защита от слънце, вятър и ерозия. Когато семената започнат да покълват, влакнестият мулч започва бавно да се разлага и така се добавят хранителни вещества в почвата. Лепилото (фиксиращите агенти) ще спомогне за задържането на сместа върху повърхността.

 

Мулч

 

Мулчът, използван за хидропосев, действа на три нива:

-       Предоставя "временна" защита против ерозия за кратък срок (до 6 месеца):

Този продукт действа като истинска "бариера", поглъщайки енергията на ударите на дъждовните капки (ефектът "пръскане"), като в същото време улавя дъждовната вода.

-       Ускорява покълването

Неговата способност за задържане на водата позволява на семената да се развиват в "контролирана" среда.

-       Увеличава нивата на производителност:

Той позволява хомогенизиране на сместа за хидросеене (вода, семена, торове и фиксиращи агенти) и спомага за нанасянето на равномерен слой върху почвата. Капацитетът му "покритие" помага да се ограничи загубата на кълняемост, която може да възникне поради триенето на семената, докато преминава през помпата на хидросеялката.

 

Спецификации:

-       Цвят: зелен;

-       Основен материал - 100% Дървестни влакна  – Бор;

-       Дължина на влакната - 2-6 мм;

-       % Капацитет за задържане на вода / сухо тегло – 700%;

-       % Органична материя – 98%;

-       % Прах – 2%.

-       Подпомага и допълва процеса на ерозионната защита през първите 6 месеца.

 

Разходна норма: 6 бали/дка.

 

Фиксиращ агент SOIL FIX

 

SOIL-FIX е почвен балсам и повърхностен стабилизатор, изработен от водоразтворим, поли-акрил амид (PAM) и е специално проектиран за използване при операции по хидропосяване.

 

Неговата функция е както да намали ерозията на почвата, поради оттока на повърхностните води, така и да увеличи пропускливостта на почвата.

Разходна норма: 0,660 кг/дка.

 

Специализирани тревни смески

 

Основни характеристики на тревните компоненти:

● притежават бърза кълняемост и развитие

● покриват земята с бързо развиващо се коренище

 оформят дълбока и силна коренова система, която предотвратява ерозията и предпазва по-бавно растящите тревни видове

доставят на почвата азот посредством биологична симбиоза

устойчиви и адаптирани към условията на растеж в България

оформят завършен и естетичен вид на прилежащите пространства.

 

Освен услугата по хидропосев фирма „СВЕМАР” ООД предлага и продажба на хидросеялки на фирмата FINN Corporation, USA, както и пълната гама консумативи за тях – мулч, свързващи вещества и др.

 

В отговор на засиленото търсене предлагаме и нова услуга по отдаване под наем на хидросеялки. С цел постигане на добри резултати, преди започване на работа, извършваме обучение на лицата, които ще извършват хидропосева.

 

За повече информация и изготвяне на конкретна оферта моля обърнете се към нашите експерти.

 

 

 

 

 

 Галерия