www.svemar.net

Еко

Хидросеялки

Всички хидросеялки произведени от FINN Corporation се характеризират със следните предимства:
- Резервоари от 300 – 4000 галона, така че да се справят с всякакви размери проекти. Всички размери резервоари са изработени от въглеродна стомана и са защитени с епоксидно покритие от каменовъглен катран. Силата на стоманата дава стабилност за механичното разбъркване на сместа, увеличава живота на резервоара.
- Мощно механично разбъркване: то позволява смесването и на по-тежките суспензии, прилагани за контрол на ерозията. Използва се 100 % хидравлично задвижване на греблата в резервоара, което да осигури циркулация на сместа, увеличава натоварването и налягането, което спомага за по-лесното прилагане на сместа върху терена.
- Комбинацията от съединител / помпа разработен специално за хидропосева позволява нанасянето на тежки суспензии с максимална ефективност чрез маркуч и/или кула. Операторите могат да постигнат точно изпълнение на процеса чрез маркуч до 200 метра и от пистолетна кула до 80 метра. Изпразването на един среден размер резервоар би отнело 10-тина минути.
- За постигане на максимални резултати се използват комбинацията от мощност и най-нисък разход на гориво на широко използваните двигатели: Kohler, Kubota, John Deere, и Cummins.
- Висока производителност съчетана с нисък разход на човешки труд.
Пример: Хидросеялка модел Т75 + двама работника покрива 1025 м2 с едно зареждане за 2 часа.
         При ръчното засяване на семена, двама работника биха покрили 1000 м2 за два работни дни.

 

За да докажат своята мултифункционалност, хидросеялките намират приложение и в следните дейности:
- Затревяване;
- Поливане;
- нанасяне на торове и други препарати;
- почистване (измиване ) на улици;
- за борба с ерозията;
- като пожарни цистерни;
- мелиорации и рекултивации на сметища и др.

 

 Галерия