www.svemar.net

Еко

EPDM Геомембрани

 EPDM е 100% вулканизирана и непромокаема еднослойна мембрана, направена от синтетичен каучук Ethylene, Propylene, Diene, Monomer, предназначена за екстериорно приложение, инертна към ефектите на околната среда, съдържаща микроорганизми. EPDM геомембранните настилки са с огромно приложение в промишлеността и в Home & Garden бизнесът. Безвредни са за флората и фауната във водоемите. Доказани са при експлоатация във всички условия. Средствата за изграждането на различни съоръжения с EPDM са много по-малки в сравнение с досега използвания “бетонен” метод. Поддръжката е нищожна или никаква. Евентуалния ремонт е значително по- лесен, загуби – никакви.

 ПРЕДИМСТВА НА EPDM МЕМБРАНАТА

 ДЪЛГОТРАЙНОСТ.Най-важното предимство на EPDM геомембрана е нейната дълготрайност, която се обуславя от устойчивостта на настилката към UV лъчите и озоновото влияние. Продуктът може да издържи 50 години, без това да промени химичните и механични свойства на настилката.
 ЕЛАСТИЧНОСТ. EPDM се разтяга с над 300 % и е лесно приспособим към поставяне върху свръх натоварени материали и инсталиране върху необработени субстрати без пробождане. Консистенцията на каучуковата повърхност предоставя отлична устойчивост при триене, за да предотврати хлъзгането на почва върху повърхността.  
 ИЗДЪРЖЛИВОСТ НА НИСКИ ТЕМПЕРАТУРИ. EPDM  не се влияе от ниски температури дори и при излагане в открити обекти. Той остава гъвкав и може да бъде инсталиран и съединяван с шевове при температури далеч под нулата. Има устойчивост на температури до – 45 градуса по Целзий като по този начин приложението му при екстремни северни климатични условия е допустимо.
 ЛЕСЕН И БЪРЗ МОНТАЖ. Полагането на  EPDM хидроизолационна геомембрана е изключително лесно и бързо. Слепването на отделните елементи се осъществява на принципа на студената вулканизация посредством двойнозалепящи вулканизиращи ленти. Най-здравото и надеждно място е мястото на слепване на отделните елементи със същата еластичност като тази на самата настилка. За слепването не се налага намесата на никаква техника.  EPDM се доставя на големи ролки до 15 метра в широчина, което спестява време за залепяне при по-големите обекти. Еластичността на EPDM геомембраната позволява тя да заема свободни форми без никакви гънки. 

Основни приложения:
1. Декоративни водоеми:
• Градински декоративни водоеми; 
• Търговски и бизнес паркове
• Увеселителни паркове
• Голф игрища
• Плувни водоеми
• Езера
2. Земеделски и селскостопански водоеми:
• Водни резервоари;
• Напоителни канали
• Рибарници 
3. Индустриални приложения:
• Противопожарни резервоари;
• Резервоари за изкуствен сняг;
• Резервоари за подпочвени и отточни води
• Капаци за депа за отпадъци
• Покривна хидроизолация, покривни градини
• Лагуни за животновъдни ферми

 Галерия