www.svemar.net

Еко

BREZINA - Тревна смеска за рекултивация, затревяване на крайпътни и наклонени терени

 

Целта на засаждането на трева край пътищата е да укрепи почвата и да я предпази от влиянието на ерозията и зимата, да предотврати появата на плевели, а също така да спре разпространението на емисията на вредните газове в околността. От естетична гледна точка затревеността представлява връзка между пътното платно и зелената околност. Когато затревяваме пространството покрай пътищата трябва да имаме предвид следните няколко фактора:

·        наклон и разположение на терена (липса на слънце, изложен на слънце и т.н.)

·        възможност за използване за земеделски нужди.

Тревната смеска BREZINA е подходяща за рекултивация и затревяване на крайпътни участъци и наклонени терени. Състои се от смеси от треви и детелини, които създават гъст, дълготраен тревен килим, покривайки бързо почвата и образувайки дълбока и силна коренова система. Тревната смеска е разфасована в чували по 10 кг.

Видов състав:

·        Звездан, лотус (Lotus corniculatus) - 3%

·        Ливадна метлица (Poa pratensis) - 8%

·        Ежова главица (Dactylis glomerata) - 10%

·        Овча власатка (Festuca ovina ssp.) - 10%

·        Пасищен, английски райграс (Lolium perenne) - 39%

·        Червена власатка (Festuca rubra) - 30%

Посевна норма: 30 кг/дка

 

polivencenter.bg.pngТАЗИ И ДРУГИ ТРЕВНИ СМЕСКИ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ И ЗАКУПИТЕ ЧРЕЗ НАШИЯТ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН: www.polivencenter.bg

 

 Галерия