www.svemar.net

Агро

Пивоти - кръгови и линейни (дъждовални инсталации)

ro_flag.jpg Pivoti - circulari si liniari

Дъждуването чрез използването на дъждовални инсталации (ПИВОТИ) осигурява голяма работна ширина и поради тази причина е един от най-предпочитаните начини за напояване в индустриалното селско стопанство.

Френските пивотни системи на IRRIFRANCE дават възможност за регулиране на поливната норма, равномерно напояване на цялата площ – оптимално разпределение на водата в почвата – хоризонтално и вертикално, регулиране и повишаване на въздушната влажност. Тези им характеристики позволяват да отговорят на изискванията на различни по вид и размери проекти. Пивотните системи са подходящи за интензивно отглеждане на различни култури.

 

Нашият екип от специалисти може да Ви бъде полезен с:

- Изготвянето на индивидуални проекти за напояване, съобразени със спецификата на терена и отглежданите култури;

- Разработването на проекти по европейски програми за подпомагане на селското стопанство.

- Следпродажбен сервиз.