www.svemar.net

Агро

Плаващи покривала

Плаващите покривала, проектирани като шестоъгълници, създават уникален капак за покриване на водни/течни повърхности. По този начин се създава устойчива система за контролиране на изпаряване, органичен растеж, миризми, емисии, загуба на топлина, изполват се още като бариера срещу нежелано кацане на водоплаващи птици. 

 

Системата от плаващи покривала осигурява:

 

- до 99,9% покритие на повърхността;

- до 95% намаляване на изпаренията и емисиите от повърхността;

- до 90% намаляване на миризмите;

- намаляване на органичния растеж и загубата на топлина.

hexacover_02.jpg

 

Характеристики и предимства:

 

- Устойчивост на екстремни атмосферни условия - вятър до 32 м/сек;

- Бърз и лесен монтаж - без нужда от специализирано оборудване;

- Автоматично разпределение върху повърхността;

- Автоматично адаптиране към промени в нивото;

- Подходящи за всички форми и геометрии;

- Неограничен достъп до течността;

- Средна продължителност на живот - 25 години;

- Без експлоатационни разходи, разходи за ремонт и поддръжка.

 

Плаващите покривала са екологично чисто решение, произведени от рециклиран РР, без изполване на фреон и други вредни материали.

В селското стопанство системата се използва за покриване на напоителни резевоари, торови лагуни към животновъдни обекти, биогаз инсталации и др.