www.svemar.net

Агро

Поливни крила

Поливните крила са алтернатива на дъждуването с поливни разпръсквачи. Ефективността на поливните крилатки може да бъде описана така:

-          Равномерното  прилагане на водата стимулира и равномерен растеж на културите;

-          Използването поливните крила може да намали консумацията на вода с до 20% ;

-          Високите скорости на потока позволяват по-бързо прибиране, което позволява големи площи да бъдат обхванати за по-малко време;

-          Контролирaния размер на капката намалява увреждането на почвите – по-малките капки по-бързо се абсорбират от почвата, предпазвайки я от ерозия. Освен това  фините капчици могат да бъдат използвани за свеждане до минимум увреждане на много фини култури – например разсади;

-          Ниското работно налягане (2-3,5 bar) помага за намаляване на разходите за изпомпване на водата и води до по-малко натоварване на тръбопровода, респективно по-малко разходи за енергия.

Поливните крила представляват горещо галванизиране конструкция с монтирани разпръсквачи – spinners или rotators. С цел увеличаване на ширината на поливната ивица, в двата края на крилатката се монтират малки поливни разпръсквачи. Тази конструкция се сгъва до транспортни размери и може да се транспортира с различни по размери и марки поливни макари. По-големите по размери поливни крилатки  имат собствена 4-колесна количка.

Поливните крилатки се транспортират лесно, за тяхното разгъване/сгъване е необходим само един оператор.

 Галерия