www.svemar.net

Еко

Дизелови генератори

Дизеловите генератори преобразуват отделената при изгарянето на гориво топлинна енергия в електрическа.

Предназначението им е не само на резервни захранвания, но и на електропроизводствени мощности, подпомагащи електрическата мрежа в периоди на върхова консумация на електроенергия.

Дизелгенераторите често се използват в големи превозни средства, например мощни строителни машини, дизелови локомотиви, различни подемни машини и др.


Основното предимство на електроагрегатите е пълната им независимост от планови и извънпланови прекъсвания в мрежата.

Малките преносими -  1 kVA до 10 kVA могат да се използват в бита, селското стопанство. По-големите с мощност 8 kVA – 30 kVA се използват за големи комплекси и произвоставени помещения. Съоръженията с мощност до 2000 kVA са с промишлено приложение.


Дизеловите генератори играят ролята на резервен източник на електрозахранване в областта на бита, туризма, бизнеса и селското стапнаство. Използват се там, където централното електрозахранване е недостъпно или качеството на електроенергията е лошо.

 Галерия