www.svemar.net

Агро

Специализирани тревни смески за коне

Храненето на конете се разви през последните години. Днес конете прекарват повече от живота си на няколко квадратни метра, обикновено на тъмни влажни места. Това не-натурално обстоятелство се отразява на тяхното здраве и нарушава тяхното поведение. Поради това се налага животните да прекарват времето си на възможно по отворени места, на добре поддържани пасища.
Конете с малки размери или понитата следва да са задоволени с ареал от 0.2 до 0.4 хектара. Спортните коне или конете за работа се нуждаят от 0.5 до 1.5 хектара, като тази територия може да се използва за производство на храна за зимата. Всеки кон би трябвало да използва поне 0.1 хектар със засята трева Там конете консумират тревата за 5 дена. След 3 седмици мястото може отново да се използва за паша. За три седмици чимът прораства и се обновява. Тези места са използваеми ако се окосят поне веднъж годишно.
Когато се смесва тревна смеска за коне, внимателното селектиране на участващите растения и съставки е много важна. Съществуват няколко вида треви включени в смеските предназначени за коне, които не могат да се открият в обикновените тревни смески.
Имайки предвид всички изисквания, ние предлагаме специализирани тревни смески на словенския производител Semenarna Ljubljana, които ще задоволят нуждите на конете за добро хранене.

 

polivencenter.bg.pngТАЗИ И ДРУГИ ТРЕВНИ СМЕСКИ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ И ЗАКУПИТЕ ЧРЕЗ НАШИЯТ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН: www.polivencenter.bg

 

 Галерия