www.svemar.net

Агро

Специализирани тревни смески за пасища и ливади

За подобряването на пасищата и ливадите могат да се използват специализирани тревни смески, предназначени за изграждане на нови пасищни площи и за обогатяване и подсяване на вече съществуващи такива.

За да се подбере подходящ вид тревна смеска трябва да се вземат предвид няколко фактора:

- особенности на региона - равнинни или планински/полупланински райони;

- особенности на терена - влажни или сухи и каменисти места;

- честота на употреба - за събиране на фураж или за зелена паша.

Освен подбора на качествена тревна смеска от съществено значение е  правилната поддръжка на пасищата - косене (опасване), поливане (при възможност) и правилното управление.

При комбинирано използване на пасищата ранната паша може да се отрази неблагоприятно  върху добрите ливадни треви, които се изтощават по-бързо, намалява се участието на генеративните стъбла в първия откос и добивите на сено. Препоръчва се ливадите да се използват за паша след първа коситба при отрастване на тревата. С това се стимулира братенето на ценните ливадни треви, заздравява се чимът и се улеснява борбата с по-късните нежелани треви, в резултат на което се подобрява тревостоят в ливадите.

 

polivencenter.bg.pngТАЗИ И ДРУГИ ТРЕВНИ СМЕСКИ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ И ЗАКУПИТЕ ЧРЕЗ НАШИЯТ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН: www.polivencenter.bg

 

 

 Галерия