www.svemar.net

Агро

Специализирани тревни смески за овощни градини

Смеската е предназначена за затревяване на лозови масиви и овощни градини. Тревата помага за запазването на хранителните вещества в почвата, които сама подобрява и обогатява. Запазва постоянна влажност на хранителните вещества в почвата, които сама подобрява и обогатява. Запазва постоянна влажност и температура на почвата и я предпазва от ерозията на вятъра и водата. Унищожава плевелите.
Важни качества на съставките на тревната смеска: Lolium perenne е много толерантна към тъпчене и регенерира бързо. Идеално понася сенчестите места в овощните градини. Festuca rubra rubra и Festuca ovina правят смеската устойчива на засушавания. Trifolium subterraneum е детелина без цветове, което премахва проблема с пчелите през времето на третирането на градините с инсектициди.
Покривните тревни насаждения предлагат много предимства пред голите междуредови пространства. Признати като подобрители, включват ерозионен контрол, филтриране на отточните води, задържане на влага, предлагат перфектна среда за микро-органични популации и полезни инсекти, съдържание на органични материали, обрат на нутриенти.
Многогодишните треви позволяват на инвеститора повече свобода. Операциите необходими за поддържането могат да бъдат предварително изчислени. Растенията регенерират чрез латентни ризоми и всяка година, а честотата на косенето намалява всяка година. Многогодишниците имат по-дълбока коренова система и по-здрава листна маса от едногодишните треви. Това предлага допълнителни ползи от просмукването на водата, борбата срещу компактирането на почвата и премахване на нуждата от дълбока оран на междуредието. Дълбокото вкореняване също вкарва повече оргнична материя и рециклира нутриентите към повърхността, процес, който иначе е свързан с много средства.

Посевна норма: За лозови масиви и овощни градини – 80-120 кг/хка

 

 

polivencenter.bg.pngТАЗИ И ДРУГИ ТРЕВНИ СМЕСКИ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ И ЗАКУПИТЕ ЧРЕЗ НАШИЯТ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН: www.polivencenter.bg